Minőségirányíts - Környezetvédelem

Minőségirányítás.

A PLASTINFORM Kft. Minőségügyi rendszerének működése:

Cégünk 2000 és 2003 között működtetett MSZ EN ISO 9002: 1996 szabványnak megfelelő minőségügyi rendszert.

A cégünknél az ISO szabvány bevezetésével a korábbi belső utasítások és szakmai technológiák egységesen alárendelésre kerültek a Minőségirányítási rendszernek. (a továbbiakban MIR.)

Legfőképpen egy átfogó rendformáláson túlmenően átláthatóvá vált a teljes cég működése, irányíthatósága.

 • A felső vezetés általános felelőssége, és elkötelezettsége.
 • A minőségpolitikai célkitűzések megvalósítása.
 • A dokumentálás és a dokumentumok kezelése.
 • A meglévő humán erőforrások megtartásához vezető dolgozói megelégedettség.
 • Beszerzések, az alvállalkozók évenkénti jóváhagyásával.
 • A szabvány és törvényi és jogszabályi előírások betartása.
 • Oktatási és képzési tervek alapján a személyzet folyamatos továbbképzése.
 • A meglévő gyártási technológiák folyamatos továbbfejlesztése.
 • Eszköz állományunk megfelelő karbantartása, fejlesztése.
 • Mérő és vizsgáló eszközeink kalibrálása és hitelesítése.
 • Az éves belső auditok korrekt lebonyolításával a hiányosságok feltárása és megszüntetése.
 • A vevői megelégedettség az elvárható minőségi színvonal felett un. vevői látens igények kielégítése.


A Plastinform Kft.-nél a MIR rendszer működtetése következtében, szemben a korábbi MEO szisztéma alapján történt végellenőrzésnél "selejt feltáró halottkém" módszer helyett sikerült megvalósítani valamennyi dolgozónknál az önellenőrzést. Ennek alapján minden dolgozó felel a nyomon-követhetőség és a vissza-kereshetőség alapján az általa elkészített termék állandó és egyenletes jó minőségéért. Természetesen az idegenáru, gyártásközi ellenőrzésen túlmenően a vezetői ellenőrzés igazolására, aláírására is sor kerül a munkalapokon. A rendkívül ritkán előforduló vevői észrevételeket azonnal kezeljük és dokumentáljuk. A jogos igényeket cserével rendezzük. Az ISO által tanúsított cégek úgynevezett legjobbak klubjának tagsága kötelezően előírja számunkra, hogy a jó minőséget a gyártás során és ne a végellenőrzéskor készítsük el.

Mottónk: Ne az áru, hanem a vevő jöjjön hozzánk vissza!

Környezetvédelem.

Mindennapi tevékenységünk az aktív alkotó és termelőmunka, az ehhez szükséges anyagok többsége azonban nem természetes anyag. Az anyagok raktározását, kezelését, felhasználását a környezetvédelmi előírások feltétlen betartásával végezzük. Környezetvédelmi stratégiánk proaktív, önkéntes vállalások rendszere. Több évtizedes szakmai tapasztalatainkat felhasználva folyamatosan törekszünk:

 • a káros anyagok helyettesítésére, felhasználva a legújabb kutatási eredményeket is,
 • újabb környezetkímélő gyártási eljárások, technológiák kifejlesztésére, alkalmazására és az iparban való terjesztésére.


Azon kevés cégek közé tartozunk, akik termelésükben üzemszerűen és ma már döntő mennyiségben zárt, RTM technológiával dolgoznak nagymértékben csökkentve ezzel környezetünk terhelését. Megrendelőinknek mindig első helyen ajánljuk a zárt technológiát, nemcsak mert pontos és termelékeny, de környezetkímélő is.

A környezet, az egészség védelme, az általános jó életminőség fenntarthatósága nem lehet profit kérdése. Fenntarthatóságnak tekintjük a jelen igényeinek kielégítését anélkül, hogy veszélyeztetnénk a jövő generációt saját igényeik kielégítésében.